אוהל הרבי מליובאוויטש

אוהל הרבי

ה'אוהל' הוא מקום קבורתו של הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זי"ע, בסמיכות לחותנו, האדמו"ר השישי לשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זי"ע. המונח 'אהל' מתייחס לבנין שנבנה מסביב מקום מנוחת הצדיק.

כל מי שבא אי-פעם במגע עם הרבי, חש כמה אהבה ותשומת-לב אישית העניק הרבי לכל יהודי באשר-הוא, ללא הבדלי עדות ומעמדות. בין אם באו בבקשת ברכה, עצה או עידוד, אנשים ונשים מכל הזרמים והחוגים מצאו נחמה ומרגוע בדבריו המחממים ופניו המאירות של הרבי. השהיה בקירבתו של הרבי כשלעצמה, היתה חוויה רוחנית אדירה, אשר נסכה שלווה נשמתית פנימית אצל הסובבים, שחותמה העמוק מאיר ומחמם את הלבבות עד ימינו אלה.

חכמינו זכרונם-לברכה מלמדים, כי השפעת הצדיק בעולמנו ממשיכה גם לאחר הסתלקותו. גם כיום, לאחר הסתלקותו של הרבי, מוסיפים אלפי אנשים מכל העדות להגיע אליו. הפעם הם באים אל האהל. הם מבקשים מהרבי להעתיר בעדם תחינה במרומים ולעורר על נשמתם רחמים. האהל נעשה מרכז בו ממשיך העם לקבל ברכות וחיזוק גשמי ורוחני.

מרכז "אהל חב"ד ליובאוויטש" הסמוך – דרכו ניתן להכנס בצורה הנוחה ביותר אל האהל – פתוח 24 שעות ביממה, במשך ימות השבוע (מלבד שבתות וחגים).

מנהגים מסויימים קשורים עם הכניסה אל אהל הרבי, כמו הסרת נעלי עור טרם הכניסה, וכיו"ב. ואולם, ההכנה החשובה ביותר היא במישור הרוחני - לימוד תורה וחשבון-נפש אמיתי.

חשוב לציין, כי ניתן לשלוח מכתב אל האהל גם באמצעות פקס, אי-מייל או דואר. המכתבים מגיעים למזכירות המקום, ומועברים כל כמה שעות לאהל הרבי, מבלי שאיש יידע את תוכנם. כמו-כן, אפשר ליצור קשר טלפוני עם המזכירות עבור הזכרת שמות לברכה.

הנהגות לבאים אל האוהל

טרם הכניסה לאהל, נוהגים לכתוב מכתב לרבי. לצורך הזכרת שם, יש לציין גם את שם האם (לדוגמא: יצחק בן שרה, או לאה בת רחל). רצוי להשתמש בשם העברי המלא.

גברים, חובשים כיפה או כובע. נשים, לובשות לבוש הולם וצנוע. כמו כן, נשים נשואות לובשות כיסוי ראש המכסה את השיער לגמרי (לרשותכן כיסויים מתאימים).

נוהגים שלא לנעול נעלי עור בתוך האהל (לרשותכם נעלי בד).

הדלקת נרות - במדפים המיועדים לכך, בחדר החיצון של האהל (ניתן להשיג נרות במקום).

בתוך האוהל

ישנן כניסות נפרדות עבור גברים, ועבור נשים. יש נוהגים להקיש בדלת לפני הכניסה (לאות קבלת רשות כניסה).

נוהגים לקרוא (בלחש) את המכתב, לאחר-מכן לקורעו, ולהניחו שם.

תפילות הנהוגות להיאמר הן: מענה לשון, או תהלים. פרקי תהלים מומלצים - פרקו של הרבי (בשנה זו – פרק קכ"ב), וכן פרק התהלים האישי המתאים לשנותיו של כל אחד (לדוגמא: פרק ל"א לאדם בגיל שלושים, וכדומה). חוברות מענה לשון וספרי תהלים, נמצאים בחדר החיצון של האהל.

כאות לדרך ארץ וכבוד, נוהגים לצאת מן האהל בהליכה אחורנית.

מכתב לרבי

לאורך השנים, קיבל הרבי מאות מכתבים אישיים מידי יום, מכל סוגי האנשים. מנהיגים וסופרים, אנשי רוח ואנשי מעשה וכלל ישראל התכתבו עם הרבי והפנו אליו את רעיונותיהם ולבטיהם וביקשו את עצתו וברכתו.

גם כיום, רבבות המכתבים מוסיפים להגיע. גם מי שאינו יכול להגיע אל האהל, משגר את מכתבו (באמצעות הדואר, הפקס, או הדואר האלקטרוני) על מנת שיונח באהל. המכתבים מגיעים למזכירות המקום, ומועברים כל כמה שעות לאהל הרבי, מבלי שאיש יידע את תוכנם.

המכתב יכול להיכתב בכל שפה. לצורך הזכרת שם, יש לציין את השם היהודי המלא עם שם האם (לדוגמא: יצחק בן שרה, או לאה בת רחל).

בשנת ה'תש"י (1950), זמן קצר אחר הסתלקותו של הרבי הקודם (חמיו של הרבי), כתב הרבי לאחד החסידים (מופיע בספר אגרות-קודש של הרבי, חלק ג', עמוד רסו):

"...ומה שמקשה הלא אי-אפשר עתה [אחרי ההסתלקות] לשאול את כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר הכ"מ כשיש ספק בהנהגה – אם יעמוד חזק בהתקשרותו אליו, מבלי ישים לב לפתויי היצר, וישלח השאלה על ציון כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר הכ"מ – וועט דער רבי געפינען א וועג ווי עם צו ענטפערן [=הרבי ימצא את הדרך כיצד להשיב לו]".

כתובת האוהל

226-20 Francis Lewis Blvd. Cambria Heights NY 11411 u.s.

לקריאה נוספת 

דרכי גישה

קווי אוטובוס מקראון הייטס

בית המבקרים

הרבי - סקירה

שלח מכתב בקשה לרבי מליובאוויטש

  ohel@ohelchabad.org  +17187234545 בית אוהל חב"ד  שע"י אוהל הרבי

help us
to continue bring yidin to the rebbe 

226-20 Francis Lewis Blvd

Queens, NY 11411, USA

google maps

navigate to the place

waze

navigate to the place

792 Eastern Pkwy

Brooklyn, NY 11213, USA

google maps

navigate to the place

waze

navigate to the place